وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

آنها گفتند: «چيزی جز همين زندگی دنيای ما در كار نيست؛ گروهی از ما می‏ميرند و گروهی جای آنها را می‏گيرند؛ و جز طبيعت و روزگار ما را هلاك نمی‏كند!» آنان به اين سخن كه می‏گويند علمی ندارند، بلكه تنها حدس می‏زنند (و گمانی بی‏پايه دارند)!

And they say, "There is not but our worldly life; we die and live, and nothing destroys us except time." And they have of that no knowledge; they are only assuming.

سوره جاثيه  آيه 24