هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

اين كتاب ما است كه بحق با شما سخن می‏گويد (و اعمال شما را بازگو می‏كند)؛ ما آنچه را انجام می‏داديد می‏نوشتيم!

This, Our record, speaks about you in truth. Indeed, We were having transcribed whatever you used to do."

سوره جاثيه  آيه 29