إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

(آری) در آن روز مسير همه بسوی (دادگاه) پروردگارت خواهد بود!

To your Lord, that Day, will be the procession.

سوره قيامه آيه 30