ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا

آن روز حق است؛ هر كس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی‏گزيند!

That is the True Day; so he who wills may take to his Lord a [way of] return.

سوره نبا آيه 39