وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

و داوود و سليمان را (به خاطر بياور) هنگامی كه درباره كشتزاری كه گوسفندان بی شبان قوم، شبانگاه در آن چريده (و آن را تباه كرده) بودند، داوری می‏كردند؛ و ما بر حكم آنان شاهد بوديم.

And [mention] David and Solomon, when they judged concerning the field - when the sheep of a people overran it [at night], and We were witness to their judgement.

سوره انبيا آيه 78