وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

(گروهی از پيروان ناآگاه آنها) كار خود را به تفرقه در ميان خود كشاندند؛ (ولی سرانجام) همگی بسوی ما بازمی‏گردند!

And [yet] they divided their affair among themselves, [but] all to Us will return.

سوره انبيا آيه 93