قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

(موسی) گفت: «من آن كار را انجام دادم در حالی كه از بی‏خبران بودم!

[Moses] said, "I did it, then, while I was of those astray.

سوره  شعراء آيه 20