صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ

آنها كران، گنگها و كورانند؛ لذا (از راه خطا) بازنمی‏گردند!

Deaf, dumb and blind - so they will not return [to the right path].

سوره  بقره آيه 18