الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ

آنها كه (در برابر مشكلات، و در مسير اطاعت و ترك گناه،) استقامت می‏ورزند، راستگو هستند، (در برابر خدا) خضوع، و (در راه او) انفاق می‏كنند، و در سحرگاهان، استغفار می‏نمايند.

The patient, the true, the obedient, those who spend [in the way of Allah], and those who seek forgiveness before dawn.

سوره  آل عمران آيه 17