قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ

بگو: «انتظار بكشيد كه من هم با (شما انتظار می‏كشم شما انتظار مرگ مرا، و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی)!»

Say, "Wait, for indeed I am, with you, among the waiters."

سوره طور آيه 31