مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

كه هرگز دوست شما [= محمّد «ص»] منحرف نشده و مقصد را گم نكرده است،

Your companion [Muhammad] has not strayed, nor has he erred,

سوره نجم آيه 2