ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى

سپس بسوی خانواده خود بازگشت در حالی كه متكبّرانه قدم برمی‏داشت!

And then he went to his people, swaggering [in pride].

سوره قيامه آيه 33