وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا

سوگند به فرشتگانی كه (جان مجرمان را بشدّت از بدنهايشان) برمی‏كشند،

By those [angels] who extract with violence

سوره نازعات آيه 1