مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

همه اينها برای بهره‏گيری شما و چهارپايانتان است!

As provision for you and your grazing livestock.

سوره نازعات آيه 33