وَأَلْقَوْاْ إِلَى اللّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

و در آن روز، همگی (ناگزير) در پيشگاه خدا تسليم می‏شوند؛ و تمام آنچه را (نسبت به خدا) دروغ می‏بستند، گم و نابود می‏شود!

And they will impart to Allah that Day [their] submission, and lost from them is what they used to invent.

سوره نحل آيه 87